Dubbele boekhouding

Daar waar een enkelvoudige boekhouding eigenlijk niet veel meer is dan het bijhouden van aan- en verkopen zonder dat u tegenover elke verkoop of aankoop een bewijskrachtige betaling of ontvangst hoeft te zetten, dient u bij een dubbele boekhouding alle aan- en verkopen te bewijzen door middel van een betaling of ontvangst. Dit maakt ook de term dubbele boekhouding, elke verkoop- of aankooptransactie brengt namelijk een andere transactie met zich mee.

Voor wie geldt de dubbele boekhouding?

Een dubbele boekhouding moet door de volgende ondernemingen worden gevoerd:

  • Natuurlijke personen boven een jaaromzet van € 500.000,-
  • Vennootschap onder firma boven een jaaromzet van € 500.000,-
  • Gewone commanditaire vennootschap boven een jaaromzet van € 500.000,-
  • Altijd indien uw type bedrijf een BVBA, NV of CVBA is

Wat is dubbel boekhouden?

Zoals bovenin dit artikel al beknopt is uitgelegd is dubbel boekhouden een methode van boekhouden, waarbij elke transactie of gebeurtenis op zijn minst op twee verschillende manieren wordt geadministreerd. Elke transactie wordt zowel aan de creditkant als aan de debetkant op een grootboekrekening geboekt. Elke verrichting (verkoop of aankoop) kent dus een tegenverrichting.

Dubbel boekhouden zorgt voor evenwicht en dat gaat via een balans met een credit zijde en een debet zijde. Beide zijden moet onderaan de streep het zelfde bedrag bevatten.

Een voorbeeld:

Stel, u verkoopt een fiets voor € 100,-. U registreert dit als een verkooptransactie. Met deze registratie van de verkoop komt er een bepaald bedrag op uw debiteuren grootboekrekening, namelijk het bedrag dat de debiteur (klant) nog aan u verschuldigd is.

Op enig moment ontvangt u van uw debiteur de betaling, dat is normaliter een bank- of kastransactie. Deze transactie dient u vervolgens ook te registreren en tegenover de verkoop te zetten, zodat duidelijk is dat het ontvangen bedrag een ontvangst is voor de verkochte fiets.

Deze 2 transacties (de verkoop en de ontvangst van betaling) vormen samen een aantal grootboekmutaties. Een grootboekmutatie is een mutatie aan een grootboekrekening. Een set van grootboekmutaties op één transactie noemen we ook wel een journaalpost. Dit ziet er ongeveer als volgt uit:

Journaalpost voor de verkooptransactie

Grootboekrekening Debet Credit Boeking
Handelsdebiteuren 100 0 Verkoop fiets
Omzet verkopen en diensten 0 100  
  100 100  

Journaalpost voor de banktransactie

Grootboekrekening Debet Credit Boeking
Handelsdebiteuren 0 100 Verkoop fiets
Bankrekening 100 0  
  100 100  

Hierin kunt u zien dat er eerst een bedrag op de rekening ‘handelsdebiteuren’ wordt geboekt aan de debet-zijde, immers er komt een bepaald bedrag open te staan dat u dient te ontvangen van uw klant. Op het moment dat u dit bedrag ontvangt van de klant ziet u dit bedrag weer geboekt worden op deze grootboekrekening, maar dit keer echter aan de credit-zijde. Het debiteuren saldo wordt dan weer 0, omdat u het bedrag nu niet meer hoeft te ontvangen.

Ook ziet u het vervolgens bijgeschreven worden op uw bankrekening, ervan uitgaande dat het bedrag per bank is ontvangen. Onderaan de streep ziet u dat er precies evenveel aan de debet-zijde als credit-zijde is geboekt, zodat uw boekhouding weer in balans is.

Dubbel boekhouden met Silvasoft

Silvasoft biedt bedrijfssoftware waarmee u eenvoudig en foutloos uw dubbele boekhouding kunt doen. Alle verplichte handelingen voor een dubbele boekhouding kunt u in Silvasoft doen. Dit gaat grotendeels vanzelf, het enige dat u hoeft te doen is uw verkopen, aankopen en bank of kastransacties in te boeken. Silvasoft berekent automatisch uw journaalposten en houdt automatisch uw balans bij.

De kosten voor de boekhoudmodule van Silvasoft zijn slechts € 12,95 excl. btw per maand. Behalve ons complete boekhoudprogramma krijgt u hiermee ook uitgebreide CRM functies. U kunt de functies naar wens nog verder uitbreiden met andere modules zoals urenregistratie, offertes & orders en meer. Wilt u de mogelijkheden van ons boekhoudprogramma eens uitproberen? Dit kan 30 dagen gratis en vrijblijvend!