Aftrekbaarheid btw en beroepskosten België

Bent u een Belgische zelfstandige of doet u de boekhouding voor een Belgische onderneming? Dan kunt u de gemaakte beroepskosten fiscaal in rekening brengen. Alle kosten die verband houden met uw beroepsactiviteiten kunt u opnemen in de belastingaangifte. Privé uitgaven mogen niet worden opgenomen, en uitgaven die deels privé en deels beroeps zijn, dient u op te splitsen zodat u het beroepsdeel kunt opnemen in de belastingaangifte.

In principe is de basisregel eenvoudig: alle kosten gerelateerd aan uw beroepsactiviteiten kunt u als kosten in uw onderneming opnemen. Echter, in sommige gevallen wijkt deze regel af! U kunt dan niet het volledige kostenbedrag opnemen als beroepskosten, maar slechts een deel.

Hieronder leest u meer over de standaard regels rondom de meest voorkomende beroepskosten. Ook leest u meer over hoe u in Silvasoft gedeeltelijk aftrekbare beroepskosten snel en eenvoudig kunt inboeken.

Inhoud:

Hieronder vindt u voorbeelden van de meestvoorkomende beroepskosten die volledig aftrekbaar zijn. Let op dat u dit enkel als beroepskosten kunt inboeken indien de kosten verband houden met uw beroepsactiviteiten. Let er ook op dat u de echtheid van de beroepskosten altijd moet kunnen bewijzen! U dient dus aan te kunnen tonen welke kosten gemaakt zijn en waarom het beroepskosten zijn.

 • Huisvestingskosten voor uw zelfstandige activiteit: hypothecaire intresten, huur, verwarming, elektriciteit, water, enz. zijn aftrekbaar als ze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van uw beroep. Voor gebouwen met een gemengd karakter wordt een verhouding vastgesteld tussen het beroeps- en het privé-gedeelte. Deze verhouding wordt toegepast op de totale huisvestingskosten.

 • Portokosten

 • Bureel-, Kantoorbenodigdheden

 • Sociale bijdragen

 • Bijdragen vrij aanvullend pensioen

 • Polis gewaarborgd inkomen

Hieronder vindt u voorbeelden van de meestvoorkomende beroepskosten die gedeeltelijk aftrekbaar zijn. Let op dat u dit enkel als beroepskosten kunt inboeken indien de kosten verband houden met uw beroepsactiviteiten. Voorbeeld: een etentje met een zakenrelatie kunt u zien als beroepskosten. Let er ook op dat u de echtheid van de beroepskosten altijd moet kunnen bewijzen! U dient dus aan te kunnen tonen welke kosten gemaakt zijn en waarom het beroepskosten zijn.

 • Internet: er zal een verdeelsleutel gebruikt moeten worden om het privé en beroepsgebruik te scheiden. Afhankelijk van het type beroep dat u uitoefent zult u een groter of kleiner deel van de internetkosten als beroepskosten kunnen boeken.

 • Restaurantkosten: aftrekbaar voor 69%.

 • Beroepskleding: alleen de uitgaven voor specifieke beroepskleding zijn aftrekbaar. Kleding die doorgaans in het privé-leven wordt gedragen is dus niet aftrekbaar.

 • Relatiegeschenken en representatiekosten: aftrekbaar voor 50%.

 • Kilometervergoeding en autokosten: verplaatsingen van en naar het werk zijn forfaitair aftrekbaar (0,15 euro per kilometer). De kosten voor financiering en mobilofoon mogen boven dit forfait afgetrokken worden. Andere beroepsmatige verplaatsingen met een personenauto, auto voor dubbel gebruik of minibus zijn slechts aftrekbaar voor 75%. De kosten van brandstof zijn slechts voor 75% aftrekbaar en dus niet meer voor 100%.

 • Aanschaf wagen: de aankoopprijs van de wagen moet worden afgeschreven. In de regel gebeurt de afschrijving van een wagen in vijf jaar.

Bekijk hier een volledige lijst van gedeeltelijk aftrekbare kosten voor Belgische ondernemers.

Naast gedeeltelijk aftrekbare beroepskosten kunt u ook te maken hebben met kosten waar u de btw slechts voor een deel van kunt terug vorderen. Ook deze percentages staan vermeld in de hierboven genoemde lijst. In het geval van gedeeltelijk aftrekbare btw kunt u slechts een deel van het btw bedrag op een aankoop terugvorderen. De rest (het niet terug te vordere btw bedrag) wordt als kosten in uw onderneming bijgeteld.

In onze documentatie hebben we een artikel geschreven over het inboeken van gedeeltelijk aftrekbare kosten en btw in Silvasoft. Lees meer over gedeeltelijk aftrekbare btw en kosten.